Skaņuraksti Ādažos 2018

Skaņuraksti Ādažos 2018

Mūzikas jaunrades konkurss Skaņuraksti Ādažos 2018 šogad, Valsts simtgadē notiek piekto reizi ar lielu vērienu, drosmīgām idejām un lielu ieguldītu darbu gan no bērnu un jauniešu, gan pedagogu un vecāku puses. Lielu atbalstu organizatores, komponistes Annas Veismanes vadītais kompozīciju konkurss ir guvis no Ādažu Domes, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas vadības, direktores Kristīnes Savickas un skolas administrācijas. Konkursu vērtēja profesionāla žūrija: komponists Jēkabs Nīmanis; JVLMA kompozīcijas katedras docents, komponists Jānis Petraškevičs, kā arī Latvijas Komponistu Savienības valdes priekšsēdētāja, komponiste un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas pedagoģe Anitra Tumševica.

Šogad varējām pārliecināties par augstu sagatavotības līmeni un azartu priekšnesumos abās vecuma grupās. Katrs, kurš piedalījās konkursā (no 7 līdz 15 gadiem) ar saviem pirmajiem soļiem kompozīcijā un katrs, kurš spēlēja savu vai savu draugu skaņdarbus, konkursā klausījās, mācījās no dzirdētā, iedvesmojās, pieauga, vērtēja un analizēja. Noteikti savus vērojumus salīdzināja ar žūrijas novērtējumu.

Šogad žūrijai bija sarežģītāka vērtēšana, jo bērni un jaunieši uzrādīja augstāku līmeni savā kompozicionālajā varēšanā, par ko paldies pedagogiem.

Īpaši liels prieks žūrijai un klausītājiem par vizuāli nevainojamiem un pārdomātiem priekšnesumiem, kuros nevarēja nepamanīt daudzu mēģinājumu rezultātus. Patika neatlaidīgie meklējumi un iezīmējās topošie talanti kompozīcijā.

Arī šoreiz gribu izteikt prieku par ieguldīto darbu un nosaukt konkursa laureātus jaunāko klašu grupā:

I vieta – Petra Elza Stalidzāne (Em.Dārziņa MV, 3.klavierspēles klase), skolotāja Marina Gribinčika;

Dalīta II vieta – Katrīna Kapitonova (Ādažu MMS, 4.saksofona spēles klase), skolotāja Anna Veismane; Jana Volodina (Em.Dārziņa MV, 4.vijoļspēles klase), skolotāja Marina Gribinčika, par skaņdarbu Odu valsis;

Trīs III vietas – Karīna Damberga (Em.Dārziņa MV, 4.flautas spēles klase), skolotāja Marina Gribinčika; Emīlija Gerbutova (A.Dombrovska MS, 4.klavierspēles klase), skolotāja Vineta Līce, par skaņdarbu Spoku nakts; un

Lelde Pūcīte (Em.Dārziņa MV, 4.flautas spēles klase), skolotājs Imants Zemzaris.

Laureāti vecāko klašu grupā:

Dalīta I vieta – Kristaps Lāss (Ādažu MMS, 5.klavierspēles klase), skolotāja Anna Veismane; Lidija Volodina (Em.Dārziņa MV, 4.vijoļspēles klase), skolotāja Marina Gribinčika,

Dalīta II vieta –

Marta Evelīna Žebeka (Ādažu MMS, 7.vijoļspēles klase), skolotāja Anitra Tumševica; Santa Vintere (Smiltenes MS, 8.klavierspēles klase), skolotāja Inga Rācene;

Dalīta III vieta – Katrīna Elsberga (Ādažu MMS, 5.vijoļspēles klase), skolotāja Anna Veismane; Kirills Visockis (Ikšķiles MMS, 7.kora klase), skolotāja Iveta Sproģe.

Atzinības saņēma Anna Lāce, Marta Ševčenko, Līna Māra Krastiņa, Joanns Nazarovs, Gustavs Arnicāns, Emīls Sudmalis, Katrīnas Kapitonovas skaņdarba atskaņotājmākslinieces un Žanete Spirka par radošiem meklējumiem.

Paldies Ādažu novada  domei par iespēju muzicēt jaukā koncertzālē!

Paldies konkursa dalībniekiem, pedagogiem, klausītājiem un līdzjutējiem!

Tiksimies nākamajā gadā ar jaunām idejām un jaunām mūzikas partitūrām!

Stiklā veidotās laureātu balvas ir tematiski saistītas ar mūziku un ir neatkārtojami mākslas darbi, kuras šogad veidojusi ĀMMS skolniece Katrīna Vēvere, skolotājas Māras Ārentes pārraudzībā. Katrs konkursa dalībnieks saņēma arī savas kompozīcijas audio ierakstu, kuru visa konkursa garumā veica Dmitrijs Tarasovs.  Paldies izdevniecībai Musica Baltica un LMIC par atbalstu. Katru gadu varam teikt paldies Ādažu novada domei un ĀMMS skolas kolektīvam!

Komponiste Anitra Tumševica

Skanuraksti Foto 2018