Skaņuraksti Ādažos 2017

Šis muzikālais pavasaris daudzu skolēnu un skolotāju dzīvēs ienesis svaigas krāsas, izjūtas un atziņas. Marta pēdējā ceturtdienā Ādažu Mākslas un mūzikas skola pulcināja visas Latvijas mūziku rakstošos bērnus un jauniešus uz kompozīcijas konkursu.

Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē norisinājās interesanta un izzinoša topošo talantu parāde. 29 bērni no mūzikas skolām uzstājās ar savām kompozīcijām, spēlējot paši un iesaistot savu skaņdarbu atskaņošanā draugus.

Kā ierasts, nopietnā konkursa žūrija, rūpīgi izvērtēja katru priekšnesumu.

Īpaši ražīga šoreiz izrādījās jaunākā grupa, kas pieteica sevi ar trim (!) pirmajām vietām - Frederika Līmana (3.vijoļspēles klase, Em.Dārziņa MV, skolotājs Imants Zemzaris), Kristaps Lāss (4.klavierspēles klase, Ādažu MMS, skolotāja Anna Veismane) un Katrīna Elsberga (4.vijoļspēles klase, Ādažu MMS, skolotāja Anna Veismane) apliecināja savas kompozicionālās spējas un radoši tēlaino domāšanu.

Otro vietu jaunākajā grupā dalīja Lelde Pūcīte (3.flautas spēles klase, Em.Dārziņa MV, skolotājs Imants Zemzaris) un Undīne Juņēviča (pūšaminstrumentu sagatavošanas klase, Saldus MMS, kompozīcijas skolotāja Aiva Pundiņa).

Trešajā vietā ierindojās Katrīna Kapitonova (3.saksofona spēles klase, Ādažu MMS, skolotāja Anna Veismane) un Daniels Fintiugovs (4.trombona spēles klase, Em.Dārziņa MV, skolotājs Imants Zemzaris).

Savukārt vecākajā grupā žūrija būtu vēlējusies sagaidīt lielākā mērā eksperimentālu, radošas uzdrīkstēšanās un kompozīcijas pamatiemaņu apvienojumu pieteikto konkursa dalībnieku darbos.

Pirmajā vietā ir komponista Andra Vecumnieka audzēknis Jēkabs Bernāts (8.vijoļspēles klase, P.Jurjāna MS) ar interesantu kompozīciju Burano. Otrajā vietā ierindojās divi pedagoga Imanta Zemzara audzēkņi – Kristiāna Krūzmētra (8.klavierspēles klase, Em.Dārziņa MV) un Ričards Vectirāns (8.flautas spēles klase, Em.Dārziņa MV). Trešo vietu dalīja Dāvids Krists Balodis (7.trompetes spēles klase, Talsu MS, kompozīcijas skolotāja nav), Joans Nazarovs (3.saksofona spēles klase, Ādažu MMS, kompozīcijas skolotāja Anna Veismane) un Eļzana Šaripova (6.klavierspēles klase, Em.Dārziņa MV, skolotāja Marina Gribinčika).

Ar Atzinības rakstiem žūrija novērtēja Martu Evelīnu Žebeku (6.vijoļspēles klase, kompozīcijas skolotāja Anitra Tumševica), Kārli Gunāru Neikenu (5.klavierspēles klase, skolotāja Anna Veismane) un Anniku Laniku (7.klavierspēles klase PIKC Liepājas MMDV, kompozīcijas skolotāja nav). Atzinība tika izteikta arī Kristiānai Krūzmētrai par labu atskaņojumu. Jaunākajā grupā atzinība tika izteikta diviem kompozīcijas skolotājas Annas Veismanes audzēkņiem - Petrai Elzai Stalidzānei (2.klavierspēles klase, Ādažu MMS) un Ievai Lottei Veismanei (2.vijoļspēles klase, Ādažu MMS), kā arī Improvizācijas ansamblim “Intui” (Em.Dārziņa MV, skolotāja Marina Gribinčika) un komponistes Vinetas Līces 4.klavierspēles klases (A.Dombrovska MS) audzēknim.

Liels paldies visiem bērniem un jauniešiem par drosmi un neatlaidību darbā ar kompozīcijām! Paldies katram skolotājam, kurš ieguldīja savu sirdi un dvēseli, cenšoties bērnos atraisīt iztēli un poētismu! Paldies žūrijai – trim lieliskiem komponistiem – žūrijas priekšsēdētājai Selgai Mencei, Rolandam Kronlakam un Anitrai Tumševicai! Paldies Ādažu novada domei, Ādažu Mākslas un mūzikas skolai, tās darbiniekiem par viesmīlību un siltu uzņemšanu! Paldies Latvijas Komponistu savienībai; paldies vienīgajai, specializētai nošu izdevniecībai Latvijā - Musica Baltica un Latvijas mūzikas un informācijas centram par materiālu atbalstu!

Tāpat īpaši gribas izteikt sajūsmu un pateicību Ādažu Mākslas un mūzikas skolas mākslas nodaļas audzēkņiem un skolotājai Mārai Ārentei par iepriekš sagatavotajām īpašajām balvām, veidotām stiklā.

Prieks par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas kamerorķestri Vitas Zemtures un korim, Lauras Iesavas vadībā, kas koncertā pirms žūrijas lēmuma paziņošanas atskaņoja latviešu komponistu skaņdarbus, tostarp Anitras Tumševicas.

Daudz jaunu ideju, iedvesmas un ierosmes esam smēlušies visi, kas līdzi darbojāmies, klausījāmies un iedvesmojāmies. Tiekamies nākamgad Ādažos!

 

IMG 2446