Skaņuraksti Ādažos 2015

SAPŅOT LIELUS SAPŅUS!

Konkursam noslēdzoties, lielākajai daļai skolēnu bija labi padarīta darba sajūta, jo pašu ieguldītais darbs, kā arī skolotāju atbalsts palīdzēja radīt jaunus skaņdarbus, radīt svētkus.

Šī gada 26. aprīlī komponistes Annas Veismanes radītais un lieliski organizētais jauno komponistu konkurss Skaņuraksti Ādažos notika otro reizi. Mēs dzirdējām daudz jaunas, aizrautīgas un eksperimentālas mūzikas, ieklausījāmies katra topošā komponista sapņos un pamanījām veiksmīgus risinājumus un kompozīcijas paņēmienus. Katrā ziņā, šie bija mūzikas svētki, jaunrades svētki Ādažos. Svētki skolēniem, viņu pedagogiem un žūrijai.

Jaunos talantus vērtēja kompetenta, profesionāla un ļoti radoša žūrija: Jāzepa Vītola Latvijas Valsts Mūzikas akadēmijas Kompozīcijas katedras vadītāja, profesore Selga Mence, Latvijā un pasaulē plaši atzītais un iemīļotais komponists un Mūzikas akadēmijas docētājs Ēriks Ešenvalds, muzikoloģe Karolīna Lāsa un komponiste Anitra Tumševica.

Pirmo vietu jaunāko klašu grupā ieguva skolotājas Marinas Grinčikas audzēkne Eļzana Šaripova (4.klase, E.Dārziņa MV) par kompozīciju balsīm un klavierēm Balāde par šokolādi. Liels azarts, lieliska skaņdarba dramaturģija, pārdomāta forma, izvēlētie mūzikas izteiksmes līdzekļi, kā arī dzīvs un nesamākslots stāsts, kam visi sekojām ar interesi.

Otro vietu ieguva divi konkursa dalībnieki - Kristaps Lāss (2. klase, Ādažu MMS, skolotāja Anna Veismane) ar skaņdarbu klavierēm Dauzis un Latgales priekšpilsētas MMS 1. klases audzēkne Sofija Patrīcija Palijčuka ar divām kompozīcijām klavierēm Lagūna un DžiDži. Kompozīciju Sofija Patrīcija papildinājusies pie komponistes Lindas Leimanes. Abus jauniešus var uzslavēt par izdomu, vēlmi eksperimentēt un mūzikā izpausties vienlaikus poētiski un saprotami.

Trešo vietu ieguva 2. klases skolniece Amanda Patjanko (Ikšķiles MMS, skolotāja Karlīna Īvāne) ar kompozīciju ciklu vijolei solo Amandas pasakas: Divpadsmit dejojošas Bārbijas, Jūras princese, Dzeguze un vijole. Par pēdējo cikla daļu žūrijai bija īpašs prieks, kā arī gandarījums par veiksmīgu faktūras un tehnisko izteiksmes līdzekļu izvēli. Minot šo skaņdarbu apbalvošanas ceremonijā, komponists Ēriks Ešenvalds ieteica jaunajiem censoņiem to uztvert kā labu piemēru savas radošās fantāzijas attīstīšanai un poētiskai vizualizācijai.

Atzinību jaunāko klašu grupā saņēma Kārlis Gunārs Neikens (3. klase, Ādažu MMS, skolotāja Anna Veismane) par skaņdarbu Trio flautai, čellam un klavierēm Tuksnesis.

Komponists Ēriks Ešenvalds kā vēlējumu jaunajiem uzsvēra, ka katram komponistam ir jābūt aizrautam ar savu kompozīciju, jābūt skaņdarba atskaņojumā iekšā ar visu savu sirdi, dvēseli, un tam jābūt arī redzami. Protams, lieliski ir, ja jaunajiem autoriem ir pietiekami daudz laika sadarboties ar saviem vienaudžiem un mēģināt, lai noslīpētu arī izpildītāju prasmes un saspēli ansamblī. Tas ir padoms no žūrijas puses nākamā konkursa dalībniekiem - atrast laiku iestudēt savu jaunradi un parādīt to kvalitatīvi.

Otrā vecuma grupā pirmo vietu saņēma skolotājas Marinas Gribinčikas 6. klases audzēknis Markuss Selga-Timpers (E.Dārziņa MV) par skaņdarbu 4 timpāniem, 2 šķīvjiem un klavierēm Ceļš uz gaismu. Lieliski izstrādāts un pārdomāts, ekspresīvs un labas dramaturģijas skaņdarbs, tomēr... konkursa žūrija novēl jaunajiem autoriem pirms skaņdarba rakstīšanas uzsākšanas rūpīgi pārdomāt par tehniskajām un reālajām iespējām to atskaņot. Pat, ja nav iespējams savu skaņdarbu atskaņot uz timpāniem, vēlams būtu sagatavot atbilstošu partitūru. Konkursā pieteikto skaņdarbu mēs klausījāmies klavierēm un bungu komplektam. Taču jāpiezīmē, ka mūzika bija pietiekami ekspresīva, pārliecinoša, kā arī labi sagatavota, lai šī instrumentu nomaiņa netraucētu uztvert mūzikas pamata ieceri.

Otro vietu vecāko klašu grupā dalīja Ernests Valts Circenis (7. klase, K.Kažociņa Madlienas MMS, skolotāja Vineta Līce) ar kompozīciju akordeonam Negaiss, un E.Dārziņa MV 7. klases skolniece Ērika Jākobsone (skolotāja Marina Gribinčika) ar skaņdarbu Elēģija čellam un klavierēm. Īsti vietā te būtu uzslavēt abas jaunietes, Ēriku un Zani, par teicamu un aizrautīgu muzicēšanu. Žūrija, izceļot šo muzicēšanas degsmi un lielisko ansambļa saspēli, nolēma apbalvot čellisti Zani Ginteri ar īpašu Atzinību par emocionālāko atskaņojumu.

Trešo vietu saņēma Andrejs Mārtiņš Grīnbergs (Ventspils MV mūsdienu ritma mūzikas nodaļas 4.klase, skolotāja Rita Grīnberga) par skaņdarbu klavierēm Skice in e un Lote Freināte (4. klase, Engures MMS, skolotāja Arnita Freināte) par latviešu tautas dziesmas apdari koklei Dieviņš gāja tīrumā.

Atzinību vecāko klašu grupā izpelnījās Henrijs Augšpuls (7. klase, K.Kažociņa Madlienas MMS, skolotāja Vineta Līce) par skaņdarbu saksofonam Prieks. Draudzīgs ieteikums no žūrijas puses - vēl rūpīgāk izpētīt sava instrumenta tehniskās iespējas, kas varētu noderēt kompozīcijas dramaturģijā, attēlojot prieku.

Atzinību saņēma arī Marta Balode (9. klase, Carnikavas MMS, kompozīcijā papildinājusies pie komponistes Annas Veismanes) par latviešu tautas dziesmas apdari vokālajam ansamblim Pūt, pele, uguni. Arī šo skaņdarbu, kā visus iepriekš minētos, var droši ierindot labo piemēru sadaļā.

Gaidot žūrijas lēmumu, konkursa dalībnieki tikai iepriecināti ar patīkamu un jauki sagatavotu Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu koncertu. Uzstājās šim koncertam radīts kameransamblis ar Asnātes Neimanes kompozīciju Pārkalnu skaņas, stīgu kvartets un lieliskais Ādažu mūzikas skolas kamerorķestris diriģentes Vitas Zemtures vadībā.

Brīdis īpašiem vārdiem. Pēc konkursā dzirdētajām audzēkņu kompozīcijām gribas uzslavēt katru pedagogu, kas tieši vai netieši ietekmē, virza un ceļ mūsu jauniešus muzikālajās aktivitātēs. Paldies Jums, mīļie skolotāji! Paldies Jums, konkursa atbalstītāji, Ādažu novada dome un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas vadība! Paldies šī konkursa organizētājai Annai Veismanei un lieliskajiem palīgiem konkursa laikā Signijai Rozei, Ivaram Kraucim un Guntim Seleckim! Paldies Jums, klausītāji un paldies Jums, muzikālie jaunieši, par degsmi, aizrautību, idejām, eksperimentiem, jaunradi un drosmi uzdrīkstēties spert soļus tālāk, sapņot lielus sapņus, rakstīt jaunu mūziku un to atskaņot!

Anitra Tumševica