Izsakējis "Ziemassvētku jampadracis mežā"

Ziemas laiks – svētku laiks. Šī gada 14. decembrī, Ādažu Kultūras centra lielajā zālē norisinājās ĀNMS koncerts un laureātu apbalvošana “Ziemassvētku jampadracis mežā”. Šis pasākums uzbūra īstu svētku sajūtu un arī piedzīvojumu, meklējot Sniegavīra degunu. Tas bija pavisam neierasts koncerta formāts, kurā muzikālo un kustību priekšnesumu pavadījumā tika izspēlēta neliela izrāde. Skaņdarbus spēlēja un priekšnesumus izdejoja ĀNMS audzēkņi.
Vēlamies pateikt lielu paldies ĀNMS radošajam kolektīvam par ieguldīto darbu izrādes tapšanā. 
 
Īpaši liels paldies:
Mākslas nodaļas pedagogiem: Barbarai Iltnerei, Mārim Iltneram par skaistajiem galveno varoņu tērpiem un aksesuāriem, kā arī Katrīnai Sabulei par ēnu teātri.
Mūzikas nodaļas pedagogiem: Nelli Tarasovai, Rutai Cīrulei, Agrai Lācei, Martai Markevičai-Blažēvičai, Aivaram Osītim, Igetai Ozoliņai, Aivaram Zībertam, Jeļenai Kovaļenko-Bebrišai, Santai Kalniņai, Dainai Birzniecei, Esterei Lūsis-Grīnbergai, Andrim Gailim un Ivetai Gudrajai par muzikālo priekšnesumu sagatavošanu.
Dejas nodaļas pedagogiem: Karīnai Lapšinai, Baibai Miķelsonei un Laurai Jasmanei par skaistajām dejas horeogrāfijām.
Galvenās lomas atveidotājiem: Kārlim Glavānam un Agnesei Ferri-Navarro.
 
ĀNMS talantīgajiem audzēkņiem un Ādažu Kultūras centram un darbiniekiem.
 
DSC06111
 
DSC06116
 
DSC06145
 
DSC06148
 
DSC06155
 
DSC06157
 
DSC06170
 
DSC06192
 
DSC06223
 
DSC06226
 
DSC06237
 
DSC06287
 
DSC06291
 
DSC06297
 
DSC06298
 
DSC06307