Privātuma politika

Ādažu novada Mākslu skola ir Ādažu novada pašvaldības dibināta mākslas, mūzikas un dejas profesionālās ievirzes izglītības iestāde.

Mūsu tīmekļa vietnes adrese: www.maksluskola.lv www.maksluskola.lv

Mūsu Privātuma politika ir publicēta Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē: https://www.adazunovads.lv/lv/privatuma-politika